UDVALGTE PROJEKTER

NY TURISME I TOMME BYGNINGER

Kyst- og naturturismen har et stort potentiale, der kan stimuleres til øget vækst og beskæftigelse i landdistrikterne. Der er dog en stor mangel på overnatningskapacitet i mange dele af landet, og der behov for et nyt fokus på en bæredygtig udnyttelse af de eksisterende ressourcer for at løse problemet.

Projektet undersøger og udvikler bæredygtige forretningskoncepter for hvordan den eksisterende tiloversblevne bygningsmasse, særligt inden for kystnærhedszonen, kan finde nye formål i turisme- og oplevelsesøkonomien. BO FROST architects udvikler nye arkitektoniske koncepter for et udvalg af forskellige ejendomstyper, som afhængig af beliggenhed vil have relevans for udvikling af nye turismetilbud.

SLAGTERIET HOLSTEBRO

Danmarks erhvervsstruktur er under forandring. Over hele landet ligger industrielle bygninger, der har bidraget til at skabe værdi og sammenhængskraft i samfundet, men som nu har mistet deres oprindelige funktion. Industrielle bygninger er store kultur- og erhvervsmæssige ressourcer, der kan bruges til at styrke både byudvikling, turisme og erhvervsliv.

De tidligere slagteribygninger i Holstebro skal i fremtiden være det kulturelle hjerte i en ny bydel, der skal blomstre op på slagteriets tidligere arealer centralt i byen. BO FROST architects udarbejder for Holstebro Kommune en arkitektonisk strategi for omdannelsen af bygningerne, der forener en æstetisk tilgang med tekniske, funktionelle og økonomiske hensyn.

Se mere

 

FRA STALD TIL BOLIG

Over hele Danmark ligger en stor del af landbrugets driftsbygninger tilbage uden det indhold, der skabte dem. Men hvordan kan tiloversblevne landbrugsbygninger bruges til nye funktioner og få nyt liv? BO FROST architects har omdannet en stald fra 1970 til en familiebolig, der viser hvordan der i de mere end 75.000 tomme landsbrugsbygninger i Danmark er et værdifuldt uudnyttet potentiale, som det er værd at kæmpe for.

Bygningen har ydermure af gasbeton og en bærende trækonstruktion, der begge er bevaret og sammen med de originale trælofter giver atmosfære til den 170 m2 store bolig, der har fået energimærke A2020. Projektet var nomineret til Renoverprisen i 2015 og udstillet på arkitekturbiennalen i Venedig i 2016.

Se mere