Esben Dannemand Frost, arkitekt, indehaver

 

T: 2252 7115
M: esben@bo-frost.dk

Esben har stor erfaring med strategisk udvikling af det eksisterende byggede miljø og har arbejdet med alle faser i byggeriet fra idé og analyse til projektering og færdiggørelse. Esben har arbejdet med industriens, landbrugets, byernes og den offentlige og almene sektors bygningsarv.
Som partner arbejder Esben med det eksisterende byggeris strategiske potentiale som en ressource, der kan skabe livskvalitet, identitet og udvikling lokalt. Ambitiøse omdannelsesprojekter kan være langvarige og økonomisk tunge, og Esben har særligt fokus på at sikre høj kvalitet, økonomisk overblik og den gode proces i arbejdet med at udvikle arkitektur.

Aviaja Frost, arkitekt MAA, indehaver

 

T: 2785 1789
M: aviaja@bo-frost.dk

Aviaja tager udgangspunkt i det konkrete sted og udvikler det via stærkt rumligt overblik, god materialesans og evnen til at kunne se de særlige kvaliteter og potentialer i det eksisterende byggeri. Hun arbejder med det stoflige og går i detaljen.

Som partner har Aviaja særligt fokus på den æstetiske udvikling og formgivning af projektet. Omdannelse af eksisterende byggeri giver en række tekniske, funktionelle og rumlige udfordringer og muligheder, og Aviaja arbejder med forståelsen for krop og rum, sted og verden som de væsentligste faktorer for at udvikle og tegne kvalitetsfulde steder.
Aviaja underviser også på Aarhus Arkitektskole.

Marie Betzer, arkitekt MAA

 

T:
M: marie@bo-frost.dk

Marie har en stor interesse i omdannelse af eksisterende byggeri og møder projekterne med en analyserende tilgang. Analysen starter altid i de eksisterende omgivelser og bygninger, dette giver kendskab og forståelse af projektets kontekst.
Marie arbejder med et særligt fokus på lyset i rummet og forbindelsen mellem rum og kontekst.

Alberte Klysner, Ba.arch

 

T:
M: alberte@bo-frost.dk