BO FROST architects er specialiserede i udvikling og omdannelse af eksisterende byggeri.

I arbejdet med omdannelse af eksisterende byggeri fokuserer vi på at udvikle stedets potentialer og levere det strategiske og æstetiske grundlag for at realisere en ny form og funktion. Vi udvikler projektet fra idé til færdigt projekt ved at være tilstede i byggeriet, ved at lære det at kende. Vi mener at tilstedeværelsen er et vigtigt udgangspunkt for at udvikle projekter der er holdbare – både økonomisk og æstetisk.

Vi ser det eksisterende byggeri som en ressource, der kan skabe værdi for beboeren, ejeren og samfundet. Denne tilgang er dels en samfundsdagsorden, som vi mener er nødvendig og samtidig en fælles og personlig drivkraft, der kan forene teknik og funktion med sted og æstetik i en ny arkitektur.

Vi kender mulighederne og udfordringerne ved omdannelsesprojekter, og vi bruger denne viden til at skabe størst mulig miljømæssig, social og økonomisk værdi i samarbejde med vores kunder. Det gør vi via en præcis analytisk og strategisk tilgang kombineret med en stærk udviklet sans for det rumlige.